Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin tức - Sự kiện
Ngày 8/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa...

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3[1], nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện một số nội dung sau đây:

 


[1] Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ  3 đã thông qua 05 luật bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

 

Ngày 19/7/2022, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có Chỉ thị số 24-CT/TU  về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.  
Ngày 14/7/2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(MPI) – Ngày 27/6/2022, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 1214/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025....
(MPI) – Ngày 28/6/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022 và Tọa đàm nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tham...
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Có file kèm theo)
Sáng ngày 23/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kỹ năng mềm về hỗ trợ dự án đầu tư. Tham dự khai mạc Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương.
Sáng ngày 23/5, UBND thành phố Huế phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lễ khởi động Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh”. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh; Bí thư Thành uỷ Phan...

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 
 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.061.391
Truy cập hiện tại 759 khách