Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Chỉnh trang Quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 18/02/2021

Ngày 8/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Chỉnh trang Quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm thị xã Hương Trà.

Nội dung Quyết định (có file kèm theo)

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Chỉnh trang Quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Chỉnh trang Quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm thị xã Hương Trà.

2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: UBND thị xã Hương Trà.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực, phục vụ dân sinh, tạo điều kiện khai thác dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

Trong giai đoạn này chỉnh trang Vỉa hè đoạn từ cầu An Lỗ (Km807+443) - nút giao đường Kim Trà (Km809+943) theo từng đoạn cụ thể như sau:

a) Đoạn từ cầu An Lỗ (Km807+443) – Km808+410, chiều dài L=967m.

 - Xây dựng mới hè phố hai bên tuyến: 2x3,0m, kết cấu vỉa hè lát gạch Terrazzo. Bố trí ô trồng cây, trồng cây lắp đặt bó vỉa, rãnh vỉa bê tông, lắp đặt đá xe lăn dành cho người tàn tật lên xuống.

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước dọc đường bằng cống tròn bê tông ly tâm  để thu nước mặt đường qua các hố thu nước.

b) Đoạn từ Km808+410 - Km808+693, chiều dài L=283m: hai bên tuyến QL1A chủ yếu đi qua khu vực ruộng lúa, đất màu; không đầu tư chỉnh trang vỉa hè mà chỉ giữ nguyên nền đường hiện có B=20,50m.

c) Đoạn từ Km808+693 – Km809+440, chiều dài L=747m.

- Xây dựng mới hè phố phía trái tuyến: 3,0m, kết cấu vỉa hè lát gạch Terrazzo. Bố trí ô trồng cây, trồng cây lắp đặt bó vỉa, rãnh vỉa bê tông, lắp đặt đá xe lăn dành cho người tàn tật lên xuống.

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước dọc đường bằng cống tròn bê tông ly tâm  để thu nước mặt đường qua các hố thu nước.

d. Đoạn từ Km809+440 - nút giao đường Kim Trà (Km809+943), chiều dài L=503,0m.

- Xây dựng mới hè phố trái tuyến: 3,0m. kết cấu vỉa hè lát gạch Terrazzo. Bố trí ô trồng cây, trồng cây lắp đặt bó vỉa, rãnh vỉa bê tông, lắp đặt đá xe lăn dành cho người tàn tật lên xuống.

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước dọc đường bằng cống tròn bê tông ly tâm  để thu nước mặt đường qua các hố thu nước.

5. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp III.

6. Địa điểm xây dựng: Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Phương án giải phóng mặt bằng: Phạm vi bồi thường giải phóng mặt bằng: từ ranh giới dự án BOT đã đền bù GPMB vào hết phạm vi 3m của vỉa hè xây dựng mới của đoạn trái tuyến tiếp giáp cầu An Lỗ, chủ yếu là đất ở, diện tích khoảng 160m2.

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 23.994 triệu đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

10. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND Thị xã Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 264 khách