Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phương án cải tạo đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.
Ngày cập nhật 09/08/2019
Hình ảnh minh họa

Sáng ngày 07/8/2019, đồng chí Lê Đình Khánh chủ trì nghe Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm báo cáo phương án cải tạo đầu tư trụ sở làm việc tại cơ sở Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2897/UBND-XDCB ngày 14/5/2019. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và môi trường; UBND TP Huế; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Chi cục Giám định chất lượng xây dựng.

Sau khi nghe đại diện Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và đơn vị tư vấn báo cáo phương án cải tạo đầu tư dự án; đại diện các thành viên dự họp phát biểu, cho ý kiến. Đồng chí Lê Đình Khánh kết luận, thống nhất về một số nội dung như sau:

Hoan nghênh chủ đầu tư đã tích cực phối hợp với các đơn vị để chuẩn bị hồ sơ dự án khá chi tiết cải tạo đầu tư trụ sở làm việc tại cơ sở Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng. Tuy nhiên, việc đề xuất phương án đầu tư cải tạo với chi phí dự kiến của cả 2 phương án là khá cao (khoảng 36 tỷ đồng; bao gồm cải tạo và mở rộng) tương đương với chi phí đầu tư đã được phê duyệt ban đầu 39 tỷ đồng đã . Do vậy, việc đề xuất phương án đầu tư cải tạo không khả thi và hiệu quả đầu tư thấp. Đề nghị Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp phù hợp trên cơ sở thực trạng về công trình hiện tại; các trang thiết bị hiện có của Trung tâm và định hướng phát triển của Trung tâm trong tương lai để báo cáo, xin ý kiến các ngành trước ngày 16/8/2019, sớm báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép triển khai thực hiện.  

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 522 khách