Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

RÀ SOÁT, ĐÔN ĐỐC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày cập nhật 19/08/2019
Hình ảnh minh họa

Trong những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu và đầu tư, thực hiện triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, tiến độ triển khai chậm so với Giấy chứng nhận đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải điều chỉnh, giãn tiến độ nhiều lần…

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân luôn quan tâm, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành rà soát, thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, dự án ngừng hoạt động, dự án sử dụng đất sai mục đích theo quy định của Luật đầu tư, Luật đất đai 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời hỗ trợ, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 về kết quả giám sát tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2011 – 2016. Theo Nghị quyết 08/NQ-HĐND, tổng số có 79 dự án, gồm 24 dự án cần rà soátxem xét thu hồi, 29 dự án giám sát đặc biệt và 26 dự án đôn đốc thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết 08/NQ-HĐND, đến nay các cơ quan đăng ký đầu tư đã có văn bản thu hồi được 21 dự án (14 dự án trong Khu KTCN), trong đó bao gồm 12 dự án thuộc danh mục cần rà soát xem xét thu hồi, 05 dự án thuộc danh mục giám sát đặc biệt và 04 dự án thuộc danh mục cần đôn đốc tiến độ; đang tiếp tục rà soát thu hồi, giám sát đặc biệt 36 dự án chậm tiến độ (rà soát thu hồi 14 dự án, giám sát đặc biệt 22 dự án).

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các sở ngành, địa phương liên quan tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm tiến độ; đồng thời rà soát, kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, dự án ngừng hoạt động, dự án sử dụng đất sai mục đích theo quy định của Luật đầu tư, Luật đất đai 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan. Cụ thể các giải pháp như:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc để kịp thời hỗ trợ, giải quyết; kiên quyết xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, sử dụng đất đối với các nhà đầu tư không thực hiện dự án theo đúng nội dung cam kết đầu tư, làm căn cứ xử lý ở những giai đoạn tiếp theo đảm bảo đúng quy định. Đề xuất phương án xử lý cụ thể theo tính chất và tình hình triển khai thực tế từng dự án về: căn cứ pháp lý, điều kiện tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt, lộ trình thực hiện, xử lý hậu quả liên quan...

Đối với các dự án được phép điều chỉnh dự án, giãn tiến độ dự án theo quy định phải phải có báo cáo đánh giá khối lượng các nội dung công việc đã thực hiện của dự án (tương ứng với tiến độ thực hiện theo quy trình thực hiện dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư), lộ trình thực hiện cụ thể, tính khả thi của việc đề xuất giãn tiến độ, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; cam kết của nhà đầu trong trường hợp vi phạm; lý do, cơ sở của việc điều chỉnh, giãn tiến độ theo quy định pháp luật.

VP

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 535 khách