Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/03/2020
Hình ảnh minh họa

Ngày 20/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 772/TB-SKHĐT về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SNV ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phân bổ số lượng người làm việc năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, như sau:

1. Vị trí, số lượng, mô tả công việc cần tuyển:

a) Phòng Truyền thông – Marketing – Khởi nghiệp: 03 chỉ tiêu

Vị trí 1: Thăm dò dư luận, lấy kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư đối với các đề xuất, sáng kiến phát triển của tỉnh; triển khai các sáng kiến mới từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và văn minh đô thị; thực hiện nhiệm vụ truyền thông, các chiến lược truyền thông, tham mưu phương án xử lý khủng hoàng truyền thông liên quan các dự án đầu tư; quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh.  Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong các hoạt động nói trên.

Yêu cầu: Đại học Kinh tế, xếp loại tốt nghiệp xuất sắc.

Vị trí 2: Tổ chức các hoạt động kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong tỉnh, giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; giữa doanh nghiệp có đầu tư trực tiếp nước ngoài với các doanh nghiệp hỗ trợ tại địa phương; nghiên cứu, tham mưu tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo nhu cầu; thực hiện việc tiếp nhận ý kiến phản ánh của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ Trung tâm. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong các hoạt động nói trên.

Yêu cầu: Đại học Luật, xếp loại tốt nghiệp xuất sắc.

Vị trí 3: Tổ chức đào tạo, xây dựng năng lực về ươm mầm doanh nghiệp - khởi nghiệp; tham mưu định hướng, kêu gọi khởi nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; xây dựng các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; kết nối với các hệ sinh thái khởi nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; kết hợp với các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp; hỗ trợ các cá nhân khởi nghiệp đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong các hoạt động nói trên.

Yêu cầu: Thạc sĩ Kinh tế.

 

(Chi tiết cụ thể đính kèm phụ lục)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng:

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và các điều kiện bổ sung nhằm phù hợp với tính chất, đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ của vị trí cần tuyển dụng. Cụ thể:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

 3. Hồ sơ dự tuyển viên chức:

Hồ sơ dự tuyển của thí sinh bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Hai (02) ảnh 4×6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển để liên hệ.

*Đối với thí sinh dự tuyển từng là cán bộ, viên chức thì bổ sung thêm các văn bản sau:

a) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

b) Quyết định tuyển dụng hoặc bản Hợp đồng lao động giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

c) Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội;

d) Bản tự nhận xét, đánh giá của người dự tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác; bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi người đó công tác.

đ) Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện đang công tác về việc đồng ý cho chuyển công tác nếu trúng tuyển (trường hợp người dự tuyển đang là cán bộ trong biên chế nhà nước hoặc đang hợp đồng lao động với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác);

* Ghi chú:

- Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì lớn, ngoài bì ghi đầy đủ các loại hồ sơ nộp.

- Hồ sơ nộp dự tuyển nếu không trúng tuyển sẽ không trả lại.

4. Thông báo tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thông báo tuyển dụng: Thông báo công khai trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (Đài TRT), đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉnh http://skhdt.thuathienhue.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày thông báo đến 17h ngày 15/4/2020 (Hồ sơ do thí sinh nộp trực tiếp, không nhận qua bưu điện).

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, ĐT: 0234-3822538) trong giờ hành chính vào các ngày làm việc.

- Thời hạn nhận đơn phúc khảo (nếu có): Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng công bố công khai và gửi kết quả xét tuyển đến người dự tuyển theo địa chỉ ghi trên bì thư khi nộp hồ sơ dự tuyển.

- Thông báo đủ điều kiện dự tuyển, xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển, phúc khảo, thông báo trúng tuyển tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và gửi đến người đăng ký dự tuyển theo địa chỉ như đã ghi trên phong bì của thí sinh.

 

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết, đăng ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.061.391
Truy cập hiện tại 740 khách