Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2020
Ngày cập nhật 06/11/2020
Hình ảnh minh họa

Trong tháng 10/2020, tình hình đăng ký doanh nghiệp như sau:

- Đã cấp mới 72 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (48 doanh nghiệp và 24 đơn vị trực thuộc), giảm 36,28% so với cùng kỳ; Lũy kế cấp mới từ đầu năm là 875 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (605 doanh nghiệp, 270 đơn vị trực thuộc), lũy kế giảm 7,60% so với cùng kỳ.

- Đã cấp đăng ký thay đổi 198 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (163 doanh nghiệp và 35 đơn vị trực thuộc), giảm 24,43% so với cùng kỳ; Lũy kế cấp đăng ký thay đổi từ đầu năm là 3323 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (2521 doanh nghiệp, 802 đơn vị trực thuộc), giảm 5,83% so với cùng kỳ.

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động: 21 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (18 doanh nghiệp, 3 đơn vị trực thuộc), tăng 5,00% so với cùng kỳ; Lũy kế tạm ngưng từ đầu năm là 487 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (395 doanh nghiệp, 92 đơn vị trực thuộc), tăng 39,14% so với cùng kỳ.

- Số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại: 22 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (21 doanh nghiệp, 1 đơn vị trực thuộc), tăng 83,33% so với cùng kỳ; Lũy kế tạm ngưng từ đầu năm là 268 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (216 doanh nghiệp, 52 đơn vị trực thuộc), tăng 24,07% so với cùng kỳ.

- Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc giải thể/chấm dứt hoạt động: 14 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (7 doanh nghiệp và 7 đơn vị trực thuộc), giảm 41,67% so với cùng kỳ; Lũy kế từ đầu năm là 208 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (92 doanh nghiệp, 116 đơn vị trực thuộc), giảm 20,00% so với cùng kỳ.

Sở KHĐT

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 295 khách