Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tham gia góp ý dự thảo Quyết định về công bố bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, cấp xã.
Ngày cập nhật 22/08/2016
Hình ảnh minh họa

Ngày 22/8/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1943/SKHĐT-VP về tham gia góp ý dự thảo Quyết định về công bố bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, cấp xã.

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015; Ngày 30 tháng 11 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1811/QĐ-BKHĐT về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã.

Ngày 04/8/2016, Sở Tư pháp đã có Công văn số 916/STP-KSTTHC về việc thực hiện tham mưu công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã (có văn bản kèm theo). Trên cơ sở Quyết định công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng các dự thảo Quyết định:

- “Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

 - “Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Do dự thảo các Quyết định có số lượng trang nhiều, Sở đã đưa trên Trang Thông tin Điện tử theo địa chỉ sau: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn (mục Thông tin điều hành).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tham gia góp ý bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/8/2016 (đồng thời gửi theo hộp thư điện tử: skhdt@thuathienhue.gov.vn) để Sở tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế./.

(có 2 file dự thảo Quyết định kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 615 khách