Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 9 tháng năm 2016 và một số nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành các tháng cuối năm 2016
Ngày cập nhật 06/10/2016

Ngày 5/10/2016, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 154/BC-UBND về Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 9 tháng năm 2016 và một số nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành các tháng cuối năm 2016

Có file kèm theo

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 531 khách