Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020.
Ngày cập nhật 11/10/2016
Hình ảnh minh họa

Ngày 11/10/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2439/SKHĐT-KGVX về việc tham gia góp ý dự thảo  Kế hoạch triển khai thực hiện  Quy hoạch  phát triển  nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 151/CTr-UBND ngày 4 tháng 10 năm 2016;

Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy hoạch  phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 (có dự thảo Kế hoạch đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư : skhdt.thuathienhue.gov.vn ).

có cơ sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét thông qua Kế hoạch,  Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tham gia ý kiến bằng văn bản  gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư – 07 Tôn Đức Thắng, TP Huế và bằng thư điện tử theo địa chỉ  Email:  tvtan.skhdt@ thuathienhue.gov.vn  trước ngày 21  tháng 10 năm 2016.

(Quá thời gian trên, nếu đơn vị nào không có ý kiến tham gia. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem như đồng ý với nội dung của dự thảo).

 Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý cơ quan ./.

Nội dung dự thảo Kế hoạch kèm theo.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 589 khách