Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển nguồn nhân lực năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017
Ngày cập nhật 17/10/2016
Hình ảnh minh họa

 Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển nguồn nhân lực năm 2016, để đánh giá tình hình thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh năm 2016 và chuẩn bị báo cáo phục vụ phiên họp thường kỳ UBND Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Đại học Huế, Cục Thống kê, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo tình hình thực hiện nguồn nhân lực theo ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, trong đó tập trung các nội dung sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục III, Kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND Tỉnh;

- Báo cáo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ tại phần Phụ lục, Kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND Tỉnh (hoặc Phụ lục 1 đính kèm công văn);

- Những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị trong quá trình tổ chức thực hiện;

- Dự ước các chỉ tiêu phát triển nhân lực năm 2016 và kế hoạch 2017 (Phụ lục 2 - Hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu).

(Đối với Phụ lục 2 - Hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu: Đề nghị các cơ quan, đơn vị tải xuống từ trang Web của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/)

2. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2017 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, những đề xuất kiến nghị, giải pháp để phát triển nguồn nhân lực tỉnh. 

3. Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22 tháng 10 năm 2016 để kịp tổng hợp trình Uỷ ban Nhân dân Tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ chung, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: dttnhan.skhdt@thuathienhue.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Có file kèm theo.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 626 khách