Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Ngày cập nhật 18/10/2016
Hình ảnh minh họa

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 71/2016/UBND về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Nội dung Quyết định có kèm theo.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.244.909
Truy cập hiện tại 5 khách