Quay lại12345Xem tiếp

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Mời tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”
Ngày cập nhật 23/04/2021

Kính gửi:

- Đại học Huế;

- Các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số - Huế năm 2021 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 26/04 đến ngày 30/04/2021, với mục tiêu hướng đến phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn và nhân văn, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số” do chuyên gia chuyển đổi số Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young làm diễn giả, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các sinh viên năm cuối của Quý Trường về một số nội dung căn bản và lợi ích của chuyển đổi số.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (kính đề nghị Quý đơn vị mời các doanh nghiệp hội viên, mỗi đơn vị mời khoảng 50 doanh nghiệp);

- Đại học Huế, các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (kính đề nghị Quý Trường thông báo đến đội ngũ sinh viên năm cuối);

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Đến tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”.

• Thời gian:  Từ 13h30 đến 17h00, chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, 20 Lê Lợi TP. Huế.

(Chương trình gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ phổ biến và mời các thành phần tham dự nhằm giúp Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - ĐTCĐ: 0234.3846367 - Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

(Nội dung Giấy mời, Chương trình có kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Mời tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”
Ngày cập nhật 23/04/2021

Kính gửi:

- Đại học Huế;

- Các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số - Huế năm 2021 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 26/04 đến ngày 30/04/2021, với mục tiêu hướng đến phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn và nhân văn, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số” do chuyên gia chuyển đổi số Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young làm diễn giả, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các sinh viên năm cuối của Quý Trường về một số nội dung căn bản và lợi ích của chuyển đổi số.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (kính đề nghị Quý đơn vị mời các doanh nghiệp hội viên, mỗi đơn vị mời khoảng 50 doanh nghiệp);

- Đại học Huế, các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (kính đề nghị Quý Trường thông báo đến đội ngũ sinh viên năm cuối);

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Đến tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”.

• Thời gian:  Từ 13h30 đến 17h00, chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, 20 Lê Lợi TP. Huế.

(Chương trình gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ phổ biến và mời các thành phần tham dự nhằm giúp Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - ĐTCĐ: 0234.3846367 - Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

(Nội dung Giấy mời, Chương trình có kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Mời tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”
Ngày cập nhật 23/04/2021

Kính gửi:

- Đại học Huế;

- Các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số - Huế năm 2021 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 26/04 đến ngày 30/04/2021, với mục tiêu hướng đến phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn và nhân văn, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số” do chuyên gia chuyển đổi số Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young làm diễn giả, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các sinh viên năm cuối của Quý Trường về một số nội dung căn bản và lợi ích của chuyển đổi số.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (kính đề nghị Quý đơn vị mời các doanh nghiệp hội viên, mỗi đơn vị mời khoảng 50 doanh nghiệp);

- Đại học Huế, các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (kính đề nghị Quý Trường thông báo đến đội ngũ sinh viên năm cuối);

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Đến tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”.

• Thời gian:  Từ 13h30 đến 17h00, chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, 20 Lê Lợi TP. Huế.

(Chương trình gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ phổ biến và mời các thành phần tham dự nhằm giúp Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - ĐTCĐ: 0234.3846367 - Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

(Nội dung Giấy mời, Chương trình có kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Mời tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”
Ngày cập nhật 23/04/2021

Kính gửi:

- Đại học Huế;

- Các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số - Huế năm 2021 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 26/04 đến ngày 30/04/2021, với mục tiêu hướng đến phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn và nhân văn, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số” do chuyên gia chuyển đổi số Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young làm diễn giả, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các sinh viên năm cuối của Quý Trường về một số nội dung căn bản và lợi ích của chuyển đổi số.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (kính đề nghị Quý đơn vị mời các doanh nghiệp hội viên, mỗi đơn vị mời khoảng 50 doanh nghiệp);

- Đại học Huế, các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (kính đề nghị Quý Trường thông báo đến đội ngũ sinh viên năm cuối);

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Đến tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”.

• Thời gian:  Từ 13h30 đến 17h00, chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, 20 Lê Lợi TP. Huế.

(Chương trình gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ phổ biến và mời các thành phần tham dự nhằm giúp Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - ĐTCĐ: 0234.3846367 - Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

(Nội dung Giấy mời, Chương trình có kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Mời tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”
Ngày cập nhật 23/04/2021

Kính gửi:

- Đại học Huế;

- Các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số - Huế năm 2021 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 26/04 đến ngày 30/04/2021, với mục tiêu hướng đến phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn và nhân văn, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số” do chuyên gia chuyển đổi số Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young làm diễn giả, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các sinh viên năm cuối của Quý Trường về một số nội dung căn bản và lợi ích của chuyển đổi số.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (kính đề nghị Quý đơn vị mời các doanh nghiệp hội viên, mỗi đơn vị mời khoảng 50 doanh nghiệp);

- Đại học Huế, các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (kính đề nghị Quý Trường thông báo đến đội ngũ sinh viên năm cuối);

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Đến tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”.

• Thời gian:  Từ 13h30 đến 17h00, chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, 20 Lê Lợi TP. Huế.

(Chương trình gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ phổ biến và mời các thành phần tham dự nhằm giúp Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - ĐTCĐ: 0234.3846367 - Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

(Nội dung Giấy mời, Chương trình có kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Mời tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”
Ngày cập nhật 23/04/2021

Kính gửi:

- Đại học Huế;

- Các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số - Huế năm 2021 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 26/04 đến ngày 30/04/2021, với mục tiêu hướng đến phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn và nhân văn, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số” do chuyên gia chuyển đổi số Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young làm diễn giả, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các sinh viên năm cuối của Quý Trường về một số nội dung căn bản và lợi ích của chuyển đổi số.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (kính đề nghị Quý đơn vị mời các doanh nghiệp hội viên, mỗi đơn vị mời khoảng 50 doanh nghiệp);

- Đại học Huế, các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (kính đề nghị Quý Trường thông báo đến đội ngũ sinh viên năm cuối);

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Đến tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”.

• Thời gian:  Từ 13h30 đến 17h00, chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, 20 Lê Lợi TP. Huế.

(Chương trình gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ phổ biến và mời các thành phần tham dự nhằm giúp Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - ĐTCĐ: 0234.3846367 - Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

(Nội dung Giấy mời, Chương trình có kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Mời tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”
Ngày cập nhật 23/04/2021

Kính gửi:

- Đại học Huế;

- Các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số - Huế năm 2021 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 26/04 đến ngày 30/04/2021, với mục tiêu hướng đến phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn và nhân văn, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số” do chuyên gia chuyển đổi số Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young làm diễn giả, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các sinh viên năm cuối của Quý Trường về một số nội dung căn bản và lợi ích của chuyển đổi số.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (kính đề nghị Quý đơn vị mời các doanh nghiệp hội viên, mỗi đơn vị mời khoảng 50 doanh nghiệp);

- Đại học Huế, các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (kính đề nghị Quý Trường thông báo đến đội ngũ sinh viên năm cuối);

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Đến tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”.

• Thời gian:  Từ 13h30 đến 17h00, chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, 20 Lê Lợi TP. Huế.

(Chương trình gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ phổ biến và mời các thành phần tham dự nhằm giúp Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - ĐTCĐ: 0234.3846367 - Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

(Nội dung Giấy mời, Chương trình có kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Mời tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”
Ngày cập nhật 23/04/2021

Kính gửi:

- Đại học Huế;

- Các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số - Huế năm 2021 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 26/04 đến ngày 30/04/2021, với mục tiêu hướng đến phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn và nhân văn, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số” do chuyên gia chuyển đổi số Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young làm diễn giả, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các sinh viên năm cuối của Quý Trường về một số nội dung căn bản và lợi ích của chuyển đổi số.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (kính đề nghị Quý đơn vị mời các doanh nghiệp hội viên, mỗi đơn vị mời khoảng 50 doanh nghiệp);

- Đại học Huế, các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (kính đề nghị Quý Trường thông báo đến đội ngũ sinh viên năm cuối);

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Đến tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”.

• Thời gian:  Từ 13h30 đến 17h00, chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, 20 Lê Lợi TP. Huế.

(Chương trình gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ phổ biến và mời các thành phần tham dự nhằm giúp Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - ĐTCĐ: 0234.3846367 - Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

(Nội dung Giấy mời, Chương trình có kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Mời tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”
Ngày cập nhật 23/04/2021

Kính gửi:

- Đại học Huế;

- Các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số - Huế năm 2021 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 26/04 đến ngày 30/04/2021, với mục tiêu hướng đến phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn và nhân văn, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số” do chuyên gia chuyển đổi số Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young làm diễn giả, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các sinh viên năm cuối của Quý Trường về một số nội dung căn bản và lợi ích của chuyển đổi số.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (kính đề nghị Quý đơn vị mời các doanh nghiệp hội viên, mỗi đơn vị mời khoảng 50 doanh nghiệp);

- Đại học Huế, các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (kính đề nghị Quý Trường thông báo đến đội ngũ sinh viên năm cuối);

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Đến tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”.

• Thời gian:  Từ 13h30 đến 17h00, chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, 20 Lê Lợi TP. Huế.

(Chương trình gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ phổ biến và mời các thành phần tham dự nhằm giúp Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - ĐTCĐ: 0234.3846367 - Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

(Nội dung Giấy mời, Chương trình có kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Mời tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”
Ngày cập nhật 23/04/2021

Kính gửi:

- Đại học Huế;

- Các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số - Huế năm 2021 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 26/04 đến ngày 30/04/2021, với mục tiêu hướng đến phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn và nhân văn, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số” do chuyên gia chuyển đổi số Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young làm diễn giả, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các sinh viên năm cuối của Quý Trường về một số nội dung căn bản và lợi ích của chuyển đổi số.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (kính đề nghị Quý đơn vị mời các doanh nghiệp hội viên, mỗi đơn vị mời khoảng 50 doanh nghiệp);

- Đại học Huế, các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (kính đề nghị Quý Trường thông báo đến đội ngũ sinh viên năm cuối);

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Đến tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”.

• Thời gian:  Từ 13h30 đến 17h00, chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, 20 Lê Lợi TP. Huế.

(Chương trình gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ phổ biến và mời các thành phần tham dự nhằm giúp Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - ĐTCĐ: 0234.3846367 - Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

(Nội dung Giấy mời, Chương trình có kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Mời tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”
Ngày cập nhật 23/04/2021

Kính gửi:

- Đại học Huế;

- Các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ;

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

 

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ chuyển đổi số - Huế năm 2021 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 26/04 đến ngày 30/04/2021, với mục tiêu hướng đến phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn và nhân văn, trong đó nhận thức đóng vai trò quyết định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số” do chuyên gia chuyển đổi số Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc Ernst & Young làm diễn giả, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các sinh viên năm cuối của Quý Trường về một số nội dung căn bản và lợi ích của chuyển đổi số.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời:

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ (kính đề nghị Quý đơn vị mời các doanh nghiệp hội viên, mỗi đơn vị mời khoảng 50 doanh nghiệp);

- Đại học Huế, các trường: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm TT.Huế, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (kính đề nghị Quý Trường thông báo đến đội ngũ sinh viên năm cuối);

- Đại diện các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Đến tham dự Hội thảo “Các nội dung căn bản về chuyển đổi số”.

• Thời gian:  Từ 13h30 đến 17h00, chiều thứ Tư, ngày 28/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, 20 Lê Lợi TP. Huế.

(Chương trình gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ phổ biến và mời các thành phần tham dự nhằm giúp Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - ĐTCĐ: 0234.3846367 - Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

(Nội dung Giấy mời, Chương trình có kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.244.909
Truy cập hiện tại 30 khách