Tìm kiếm
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
Ngày cập nhật 03/12/2021
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 3876/KH-SKHĐT ngày 29/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Biên bản họp xét duyệt hồ sơ dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển cụ thể như sau (có danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kèm theo). 

Hình thức xét tuyển vòng 2: Phỏng vấn (có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo)

Thời gian và địa điểm xét tuyển vòng 2:

- Thời gian: 8h00, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (thứ 7).

- Địa điểm: Hội trường 1, tầng 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 07 Tôn Đức Thắng, Thành phố Huế.

 

Trân trọng thông báo!

Ghi chú: Để đảm bảo công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị các anh/chị đến dự tuyển đúng thời gian, xuất trình giấy xét nghiệm kết quả test nhanh hoặc RT-PCR âm tính còn hiệu lực.

 

Có kèm theo:

- DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC 

- DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀO TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 570 khách