Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin dự án
Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2389/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế (có file kèm theo)
Ngày 15/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2292/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên huế giai đoạn 2018-2020
Ngày 15/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1343/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.
Ngày 15/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2286/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng Khu đô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 30/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Điện Hòn Chén - Hạng mục: Bảo tồn, tu bổ và phục hồi Minh Kính Điện
Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1905/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn 8B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy. Nội dung:  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn 8B, xã Thủy Phù,...
Ngày 27/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1892/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải thiện hệ thống thoát nước kinh thành Huế, giảm thiểu bồi lắng cho sông Ngự Hà, thành phố Huế. Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu...
Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1787/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Tu sửa cấp thiết di tích Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu, hạng mục: Nghĩa trang
Ngày 6/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống thu thoát khí và lớp cuối cùng (ô rác số 1&2) tại bãi chôn lấp rác số 1 - Lộc Thủy, huyện Phú...
Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1718/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB xây dựng Trung tâm Điều dưỡng người có công Thừa Thiên Huế Nội dung Quyết định có file kèm theo.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.061.391
Truy cập hiện tại 746 khách