Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Tổ công tác Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/06/2024
Hỗ trợ DNNVV

Ngày 21/6/2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 93/QĐ-SKHĐT về việc  thành lập Tổ công tác Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế; các nội dung hỗ trợ quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp trên môi trường mạng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 
Nguyên tắc và phương thức hoạt động Tổ công tác 
 
- Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của các thành viên Tổ công tác.
- Thực hiện quy tắc giao tiếp và ứng xử theo quy định (Luôn tươi cười, bày tỏ thái độ thân thiện, lịch sự trong giao tiếp; Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, cá nhân ngoài quy định của pháp luật). 
- Nội dung hướng dẫn phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, cụ thể theo văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực.
 
Đính kèm Quyết định số 93/QĐ-SKHĐT ngày 21/6/2024. 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 245 khách