Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Về việc trả kết quả thông qua bưu chính đối với Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Ngày cập nhật 24/06/2024
Trả kết quả thông qua bưu chính đối với Hồ sơ ĐKDN qua mạng

Ngày 24/6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 2324/TB-SKHĐT về việc trả kết quả thông qua bưu chính đối với Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Theo đó, để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo việc trả kết quả thủ tục hành chính đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử như sau:

1. Trả kết quả đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính
Thực hiện trả kết quả đăng ký doanh nghiệp 100% qua dịch vụ bưu chính đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử đến địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ không yêu cầu địa chỉ khác (*).
Kinh phí chuyển phát đối với các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ miễn phí 100%.
 
2.Thời gian thực hiện: từ ngày 01/7/2024.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế qua số điện thoại 0234.3856868  - 107 (số máy lẻ)/ 0234.3846367 để được tư vấn, hướng dẫn.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo!
 
(*)Hồ sơ có ủy quyền cho người nhận kết quả, thì thực hiện trả kết quả về địa chỉ người được ủy quyền;
Hồ sơ có yêu cầu trả kết quả về địa chỉ khác thì thực hiện trả kết quả về địa chỉ được yêu cầu.
 
Đính kèm Thông báo số 2324/TB-SKHĐT ngày 24/6/2024.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 243 khách