Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ, chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê
Ngày cập nhật 10/03/2021
Hình ảnh minh họa

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1767/UBND-NV ngày 04 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ, chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê.

Để có cơ sở tham mưu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch các Huyện, Thị xã, Thành phố Huế tham gia góp ý dự thảo Thông tư theo nội dung Công văn số 982/BKHĐT-TCCB ngày 24/2/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có file điện tử kèm theo trên Trang Thông tin Điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại chuyên mục Trao đổi thông tin (https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/?gd=68&cn=529&tm=23).

Ý kiến tham gia gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2021 đồng thời gửi file qua thư điện tử công vụ: skhdt@thuathienhue.gov.vn để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 520 khách