Tìm kiếm
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/11/2021

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.     

Căn cứ Kế hoạch số 3876/KH-SKHĐT ngày 29/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, như sau:

I. Vị trí, số lượng, mô tả công việc cần tuyển: 02 vị trí chuyên viên cho Phòng Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Vị trí 1: Chuyên viên hỗ trợ pháp lý, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Nắm vững các vấn đề pháp lý liên quan công tác đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng trên địa bàn liên quan các dự án đầu tư ngoài ngân sách; hỗ trợ, tư vấn cho nhà đầu tư để giải quyết các vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ pháp lý chung cho các phòng chuyên môn của Trung tâm.

- Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên thuộc ngành Luật, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại khá trở lên và có kinh nghiệm làm việc (tối thiểu 02 năm) trong lĩnh vực xúc tiến, hỗ trợ dự án đầu tư hoặc tư vấn pháp lý có xác nhận của các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Vị trí 2: Chuyên viên kỹ thuật xây dựng hoặc kiến trúc sư, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Nắm vững các vấn đề liên quan về quy hoạch, kỹ thuật, xây dựng, tổng hợp công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư, bản đồ các vị trí kêu gọi đầu tư; hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng cho các dự án.

- Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên thuộc ngành kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc (tối thiểu 02 năm) trong lĩnh vực dự án đầu tư, xây dựng.

 (Chi tiết cụ thể đính kèm phụ lục)

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.  Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

-   Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

-   Từ đủ 18 tuổi trở lên;

-   Có đơn đăng ký dự tuyển;

-   Có lý lịch rõ ràng;

-   Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề và kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

-   Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

-   Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-   Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

-   Trường hợp đã được tuyển dụng nhưng sau đó phát hiện vi phạm các điều quy định trên sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

III. Hình thức và nguyên tắc tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng:                                                                       

-  Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020.

-  Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký theo phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được mời tham dự vòng 2;

b. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

-  Có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

-  Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn (nếu có) cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Hồ sơ dự tuyển gồm:

-  Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 trong Phụ lục tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020);

-  Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

-  Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe (không quá 12 tháng kể từ ngày ký kết luận);

-  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

-  Bản lý lịch (CV) ghi rõ quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, năng lực và kỹ năng của ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Các loại giấy tờ, hồ sơ trên lập thành 01 bộ đựng trong 01 bì hồ sơ lớn. Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại các cơ quan quản lý viên chức.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

V. Thông báo tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thông báo tuyển dụng: Thông báo công khai trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (Đài TRT), đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉnh http://skhdt.thuathienhue.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 01/12/2021 (Hồ sơ do thí sinh nộp trực tiếp, không nhận qua bưu điện).

    - Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, ĐT: 0234-3822538) trong giờ hành chính vào các ngày làm việc.

    + Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

      + Chiều: 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

- Chỉ những ứng viên vượt qua vòng 1 mới được liên hệ để mời tham dự phỏng vấn ở vòng 2; trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển.  

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết, đăng ký./.

 

Nơi nhận:

- GĐ và các PGĐ Sở;

- Đài TRT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT Sở KHĐT;

- Lưu: VT, TTXT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phan Quốc Sơn

 

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI

TRƯỜNG HỢP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Thông báo số                   /TB-SKHĐT ngày        /11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

 
 

 

 

 

 

Mã số dự tuyển

Mã số ngạch viên chức

Chỉ tiêu tuyển dụng

 

Vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu

Hình thức tuyển dụng

Ghi chú

Trình độ chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành    đào tạo

Tin học

Ngoại ngữ

 

 

XT

Hạng III, Mã ngạch: 01.003

01

Viên chức Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, chuyên viên hỗ trợ pháp lý

 Cử nhân Luật

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương

Xét tuyển

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại khá trở lên và có kinh nghiệm làm việc (tối thiểu 02 năm) trong lĩnh vực xúc tiến, hỗ trợ dự án đầu tư hoặc tư vấn pháp lý có xác nhận của các cơ quan, đơn vị liên quan.

XT

Hạng III, Mã ngạch: 01.003

01

Viên chức Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, chuyên viên kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng hoặc Kiến trúc sư

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương

Xét tuyển

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc (tối thiểu 02 năm) trong lĩnh vực dự án đầu tư, xây dựng.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 606 khách