slogan
Tìm kiếm
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/08/2018
Hình ảnh minh họa

Ngày 7/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1747/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Phú Hậu thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với một số nội dung như sau (đính kèm bản vẽ điều chỉnh):

          1. Vị trí khu đất điều chỉnh: Khu đất thuộc phường Phú Hậu, thành phố Huế có giới hạn như sau:

          - Phía Bắc giáp đường Nguyễn Gia Thiều và chợ đầu mối Phú Hậu;

          - Phía Đông giáp đường Nguyễn Chí Thanh;

          - Phía Nam giáp đường Cao Bá Quát;

          - Phía Tây giáp đường quy hoạch 26m và chợ đầu mối Phú Hậu.

          2. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ đất công viên cây xanh, hồ sinh thái thành đất ở liền kế, đất ở hiện trạng chỉnh trang và đất thương mại dịch vụ.

Cụ thể khu đất sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm các chức năng sử dụng đất sau:

          - Đất ở liền kế (OLK);

          - Đất ở chỉnh trang (OCT);

- Đất thương mại dịch vụ (TMDV).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2071/QĐ-UB ngày 05 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.815.754
Truy cập hiện tại 736 khách