slogan
Tìm kiếm
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT thuộc khu A, đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 11/08/2018
Hình ảnh minh họa

Ngày 7/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc  phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT thuộc khu A, đô thị mới An Vân Dương

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT, thuộc khu A, đô thị mới An Vân Dương với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Điều chỉnh mật độ xây dựng các lô đất 7B-D1, 8B-D1, 9B-D1, 10B-D1, 11B-D1, 2B-D2, 3B-D2, 8B-D2, 4B-D3, 9B-D3, 10B-D3, 2A-D4, 3A-D4, 4A-D4, 5A-D4, 6A-D4, 7A-D4, 8A-D4, 1A-D5, 1B-D6, 2A-D5, 2B-D5, 3A-D5, 4A-D5, 4B-D5, 5A-D5, 5B-D5, 6A-D5 từ ≤ 52% thành ≤ 59%.
  2. Điều chỉnh chiều cao công trình đối với các khu đất E1, E2, E3, E4 là từ ≤3,5 tầng thành ≤ 4 tầng.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.815.754
Truy cập hiện tại 733 khách