slogan
Tìm kiếm
Trao đổi thông tin

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 325/UBND-CCHC ngày 18 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh về việc triển khai một số quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018; Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định (Nội dung dự thảo Quyết định đưa trên Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ sau: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn (Chuyên mục Thông tin Điều hành - Trao đổi thông tin). Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố Huế tham gia góp ý để Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 860/UBND-KSTH ngày 19/02/2019 về việc lập bộ danh mục TTHC đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh bộ danh mục TTHC thuộc UBND cấp huyện đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành...
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên  Huế và đô thị Huế...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 860/UBND-KSTH ngày 19/02/2019 về việc lập bộ danh mục TTHC đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh bộ danh mục TTHC thuộc UBND cấp huyện đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành...
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 890/UBND-TH ngày 20/02/2019 về chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc của Tiểu ban Văn kiện, để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị báo cáo các nội dung sau:  
Ngày 19/02/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 390/SKHĐT-THQH về việc báo cáo sơ kết 2 năm việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TU Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV gắn với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW.
Ngày 15/01/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 174/SKHĐT-DNTT về việc tham gia góp ý Kế hoạch triển khai hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty hàng không lữ hành và triển khai dự án Xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 11/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 99/SKHĐT-DNTT về việc Tham gia góp ý dự thảo Quy định trình tự lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi...

Ngày 04/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 25/SKHĐT-DNTT về việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 quy định về trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Công văn số 4107/UBND-XD ngày 12/6/2018 về việc thực hiện các nội dung đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng không sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến nay, sau khi nhận được các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan đến dự thảo Quy định nói trên Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, điều chỉnh và hoàn thành dự thảo điều chỉnh Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng không sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các quý Doanh nghiệp tham gia ý kiến góp ý dự thảo và gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/01/2019.

Quý Doanh nghiệp khi vào tham gia góp ý về dự thảo, có thể tải file dự thảo tại đây, hoặc tải tại file đính kèm.

(Có file kèm theo)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.351.607
Truy cập hiện tại 24 khách