Tìm kiếm
Đơn vị hỗ trợ
Quay lại12345Xem tiếp
dvtt
ss
Công khai số liệu
Chứng nhận đầu tư
 
Kế hoạch vốn đầu tư
 
Kế hoạch kinh tế xã hội
 
Tình hình đầu tư
 
Tình hình kinh tế xã hội
Ngày 10/10/2014, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 02 cho Công ty TNHH Lộc Lợi làm chủ dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.455.223
Truy cập hiện tại 30 khách