Quay lại12345Xem tiếp
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7...
 
(CTTĐT) – Sáng ngày 28/11, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám...
Sáng thứ hai, ngày 07/11/2022, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Đại Vui...
 
(CTTĐT) - Sáng ngày 27/10, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý báo cáo Quy hoạch tỉnh...
Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 13/QĐ-SKHĐT về việc Công...
 
Sáng thứ hai, ngày 07/11/2022, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Đại Vui...
Ngày 17/7/2021, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát động, phối hợp với các đơn...
 
Ngày 28/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế...
Ngày 31/12/2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 244/QĐ-SKHĐT ngày...
 
I. Nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế rất mong...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10839/UBND-XDCB ngày 12/10/2022 về việc hoàn...
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7379/UBND-QHXT, ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc góp...
Công bố công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quý I năm 2022 (có...
 
Nhằm đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, ngày 05/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành...
Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo...
 
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm...
Ngày 02/6/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 101/QĐ-SKHĐT về việc Kiện...
 
Sáng ngày 23/4/2022, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)...
Ngày 15/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT về việc ban hành...
 
Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2878/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ...
Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
 
Ngày 8/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương...
Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc Phê...
 
Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu...
Danh mục 201 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp...
 
Nhằm mục đích cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn...
Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 20/8/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 7683/UBND-TC ngày 24/8/2021...
 
Thực hiện Công văn số 5035/BKHĐT-HTX ngày 02/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng...

Nhằm đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của tỉnh sát thực, khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo ước thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo biểu mẫu đính kèm – mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (Mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/11/2020 để kịp tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch báo cáo UBND Tỉnh. 

 
Nhằm hoàn thiện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch...
Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TT.HĐND ngày 13/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình...
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7495/BKHĐT-TCCB ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Kế...
Ngày 29/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3904/SKHĐT-THQH gửi các...
 

Thực hiện Công văn số 8434/UBND-TH ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Công văn của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, địa phương, đơn vị tham gia góp ý dự thảo.

Dự thảo Công văn triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP được đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Trao đổi thông tin).   

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 608 khách