Tìm kiếm
Quay lại12345Xem tiếp

 

Ngày 17/5/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục...
 
Thực hiện Công văn số 2105/BKHĐT-TH ngày 14/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình...
Ngày 8 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh đã có Quyêt định số 767/QĐ-UBND về việc triển khai...
 
Sáng 29/3, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc của sở Kế hoạch và...
Ngày 28/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế...
 
Trong tháng 10/2020, tình hình đăng ký doanh nghiệp như sau: - Đã cấp mới 72 doanh...
Thực hiện Kế hoạch số 1472/KH-SKHĐT ngày 21/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng viên chức...
 
Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1274/TB-SKHĐT về Kết...
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND  ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát...
 
Ngày 31/12/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 176/QĐ-SKHĐT ngày...
Ngày 9/9/2019, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 19 về Xử phạt vi phạm...
 
Ngày 9/9/2019, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC...
Ngày 16/3/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT...
 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 102/QĐ-BKHĐT ngày 21/01/2021 về công...
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về việc Ngày...
 
Triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chủ động điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế...
Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
 
Ngày 8/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương...
Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc Phê...
 
Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu...
Danh mục 201 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp...
 
Nhằm mục đích cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn...

Nhằm đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của tỉnh sát thực, khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo ước thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo biểu mẫu đính kèm – mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (Mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/11/2020 để kịp tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch báo cáo UBND Tỉnh. 

 
Nhằm hoàn thiện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 211/LĐCP ngày 17/7/2020 và công...
 
 Thực hiện Công văn số 6376/UBND-TH ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát...
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 3351/UBND-TH ngày 23 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh...
 
Thực hiện công tác của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Quy định về...
Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương...
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1767/UBND-NV ngày 04 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.849.903
Truy cập hiện tại 303 khách