Tìm kiếm
Quay lại12345Xem tiếp
Sáng 23/2, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 2/2021 và thông qua một số Tờ...
 
Chiều 17/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, tình...
Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021 tại Quảng Bình diễn ra với chủ đề "Tiềm năng, an toàn...
 
Ngày 11/01/2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có Chỉ thị số 03-CT/TU về tăng cường công...
Ngày 28/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế...
 
Trong tháng 10/2020, tình hình đăng ký doanh nghiệp như sau: - Đã cấp mới 72 doanh...
Thực hiện Kế hoạch số 1472/KH-SKHĐT ngày 21/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng viên chức...
 
Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1274/TB-SKHĐT về Kết...
Ngày 31/12/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 176/QĐ-SKHĐT ngày...
 
Ngày 9/9/2019, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 19 về Xử phạt vi phạm...
Ngày 9/9/2019, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC...
 
Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm 2019 về cải cách hành chính gắn với phát triển...
Triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chủ động điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế...
 
Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3236/QĐ-UBND về việc quy trình nội bộ, quy...
Ngày 22/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 3117/BC-SKHĐT về Công...
 
Ngày 12/10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1481/QĐ-BKHĐT về việc thành...
Ngày 8/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương...
 
Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc Phê...
Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu...
Danh mục 201 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp...
 
Nhằm mục đích cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn...

Nhằm đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của tỉnh sát thực, khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo ước thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo biểu mẫu đính kèm – mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (Mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/11/2020 để kịp tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch báo cáo UBND Tỉnh. 

 
Nhằm hoàn thiện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 211/LĐCP ngày 17/7/2020 và công...
 
 Thực hiện Công văn số 6376/UBND-TH ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát...
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, trong đó UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và...
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 10287 /UBND-TH ngày 14/11/2020 của  UBND tỉnh về việc...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí...
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2010 của UBND tỉnh ban hành...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.773.221
Truy cập hiện tại 2 khách