Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Đăng ký Kinh doanh
Ngày cập nhật 25/04/2017

Phòng Đăng ký Kinh doanh thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác đăng ký kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký qua mạng và thực hiện công tác hậu kiểm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Bà Lê Thị Hồng Mai
Trưởng phòng

 

 

Bà Nguyễn Thị My My
Phó Trưởng phòng

 

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên 

Bà Phan Thị Hồng Vân
Chuyên viên

 

Ông Bùi Thanh Hà

Chuyên viên 

 
 
Ông Trần Tuấn Anh
Chuyên viên 
 
Bà  Nguyễn Lê Uyên
Chuyên viên 
 

*Thực hiện các nhiệm vụ:

4.1 Hướng dẫn, tiếp nhận, thụ lý và trả hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở.

4.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

4.3. Phối hợp phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thẩm định hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những nội dung chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng phụ trách của những dự án đầu tư trong nước (như tư cách pháp nhân thực hiện dự án, ngành nghề kinh doanh, năng lực vốn chủ sở hữu, cam kết bảo đảm thực hiện dự án).

4.4. Xây dựng, cập nhật, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa bàn tỉnh; Cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức cá nhân có nhu cầu.

4.5. Chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho công chức ĐKKD cấp huyện.

4.6. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn hoặc các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương;

4.7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.ng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của phòng và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để bố trí công việc cụ thể cho từng cán bộ, công chức của phòng

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 598 khách