Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT: Dự án Đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất, nhân giống Thanh Trà tại phường Thủy Biều, thành phố Huế
Ngày cập nhật 10/05/2024
Hình ảnh minh họa

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất, nhân giống Thanh Trà tại phường Thủy Biều, thành phố Huế với các thông tin như sau:

1. Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

1.1 Tên dự án: Đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất, nhân giống Thanh Trà tại phường Thủy Biều, thành phố Huế.

1.2. Mục tiêu đầu tư:

- Bảo tồn và phát triển giống cây đặc sản Thanh Trà, ứng dụng công nghệ vi ghép để phục tráng giống, tạo cây mẹ đầu dòng để lưu giữ nguồn gen, nuôi cấy mô để cải thiện chất lượng cây giống tăng khả năng chống chịu bệnh, biến đổi khí hậu từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho các nhu cầu chế biến, xuất khẩu. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và huy động các nguồn lực để phát triển trồng cây Thanh Trà có hiệu quả, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện phường Thủy Biều. Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từ khâu giống, chăm sóc và bảo quản sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái, đồng thời góp phần cung cấp cho thị trường các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển nông nghiệp trong vùng, góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân. Từng bước đưa cây Thành Trà trở thành một cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp của thành phố trong những năm đến. Tạo sự gắn kết giữa Nhà đầu tư và người trồng cây, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

1.3. Quy mô đầu tư:

a) Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khoảng 156.435,8 m2 (diện tích thực tế theo hợp đồng thuê đất); trong đó, Khu A: 62.344,2 m2; Khu B: 87.791,2 m2; Khu C: 6.300,4 m2.

b) Công suất thiết kế:

- Hàng năm cung cấp từ 20.000 - 30.000 cây giống thanh trà chất lượng cao, phục vụ phát triển vùng trồng thanh trà trong và ngoài tỉnh.

- Cung cấp sản phẩm thanh trà chất lượng cao cho thị trường trong nước và xuất khẩu từ 150-200 tấn sản phẩm/năm.

c) Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:

- Quả thanh trà chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu nông sản.

- Cây giống thanh trà chất lượng cao, được sản xuất, nhân và lai tạo theo phương pháp hiện đại.

- Tư vấn, đào tạo, trình diễn mô hình sản xuất thanh trà áp dụng công nghệ cao.

- Liên kết sản xuất, tiêu thụ kết nối thị trường cho các sản phẩm nông sản địa phương.

d) Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến:

Phù hợp thông số quy hoạch tại Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Đối với đất nông nghiệp công nghệ cao:

+ Mật độ xây dựng gộp (brutto): ≤ 20%;

+ Chiều cao xây dựng tối đa: ≤ 2 tầng (≤12m) ;

+ Chỉ giới xây dựng: lùi ≥ 6,0m so với chỉ giới đường đỏ và lùi ≥25m so với mép bờ sông Hương.

+ Yêu cầu về quy hoạch: Quá trình nghiên cứu dự án cần đảm bảo phương án tổ chức phương án tưới tiêu hợp lý, kết hợp phục vụ thoát lũ, chống ngập úng khu vực.

Quy mô kiến trúc xây dựng chính thức sẽ được cụ thể hóa sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: Khoảng 132.843.000.000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu đồng).

3. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 88.506.000.000 đồng (Tám mươi tám tỷ năm trăm lẻ sáu triệu đồng).

4. Thời hạn hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày có Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

5. Tiến độ đầu tư: Không quá 30 tháng kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa, trong đó, thời hạn khởi công xây dựng không quá 12 tháng kể từ ngày được bàn giao đất trên thực địa.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Diện tích khu đất: Khoảng 156.435,8 m2 (diện tích thực tế theo hợp đồng thuê đất); trong đó, Khu A: 62.344,2 m2; Khu B: 87.791,2 m2; Khu C: 6.300,4 m2.

8. Mục đích sử dụng đất: Sản xuất, nhân giống cây Thanh Trà.

9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố mời quan tâm được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (bản gốc). Cụ thể thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án từ ngày 04/5/2024 đến trước lúc 15 giờ 00 ngày 07/6/2024.

10. Phương thức mở hồ sơ quan tâm: Hết thời hạn công bố tại mục 9 nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư mời các cơ quan có liên quan, các nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm tham dự lễ mở hồ sơ quan tâm (thay cho Giấy mời) làm cơ sở đánh giá hồ sơ theo Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất, nhân giống Thanh Trà tại phường Thủy Biều, thành phố Huế và Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án Đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất, nhân giống Thanh Trà tại phường Thủy Biều, thành phố Huế.

11. Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ: 07 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số điện thoại: 0234.3822538;

- Số fax: 0234.3821264.

 12. Về yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đối với nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, các chỉ dẫn nhà đầu tư, hệ thống biểu mẫu: Theo phụ lục đính kèm.

13. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

14. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định hiện hành.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 272 khách