Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại.
Ngày cập nhật 24/12/2020
Hình ảnh minh họa

Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3236/QĐ-UBND về việc quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Nội dung Quyết định có file kèm theo.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.849
Truy cập hiện tại 193 khách