Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai nhận Hồ sơ đăng ký kinh doanh 100% qua mạng điện tử và trả kết quả 100% thông qua bưu chính.
Ngày cập nhật 21/07/2023
Hình ảnh minh hoạ

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2993/SKHĐT-ĐKKD ngày 17/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin chủ trương triển khai nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh 100% qua mạng và trả kết quả 100% thông qua dịch vụ bưu chính; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương tiến tới nhận toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh thông qua hình thức trực tuyến và trả toàn bộ kết quả hồ sơ đăng ký kinh doanh thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp cá nhân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí cán bộ hướng dẫn các cá nhân, doanh nghiệp cách truy cập vào Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tạo tài khoản và nộp hồ sơ qua mạng, đồng thời phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ số hoá hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các cá nhân, doanh nghiệp.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành ý kiến chỉ đạo tại điểm a, Khoản 1 theo Công văn số 6917/UBND-KN2 ngày 07 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh, trong đó lưu ý phải đảm bảo 100% số lượng hồ sơ trực tuyến tiếp nhận, giải quyết được thống kê cho Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để chi trả cước phí chuyển phát đối với việc hỗ trợ cước phí trả toàn bộ kết quả hồ sơ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính công ích (lưu ý: việc hỗ trợ cước phí chuyển phát chỉ áp dụng đối với hồ sơ trực tuyến).

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải, tuyên truyền các lợi ích và cách thức đăng ký hồ sơ giải quyết TTHC thông qua hình thức trực tuyến đến công dân, tổ chức biết để tham gia thực hiện. Thường xuyên theo dõi, rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án tháo gỡ (nếu có), báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 262 khách