Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Ngày cập nhật 23/02/2024
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024 và nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp đã rà soát, hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành (tính đến ngày 15/02/2024).

Danh mục và nội dung văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: https://stp.thuathienhue.gov.vn (mục Niêm yết thông báo).

Sở Tư pháp trân trọng thông báo để quý cơ quan, địa phương biết, truy cập theo địa chỉ Internet nêu trên để sử dụng văn bản nhằm phổ biến, tuyên truyền và nghiên cứu, tham khảo, phục vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của cơ quan, địa phương mình./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 232 khách