F:\F_Portal\skhdt.hue.gov.vn\UploadFiles Trang Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa thiên Huế
Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư...
Ngày cập nhật 17/12/2019

Ngày 9/9/2019, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 19 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư.

 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Tổ chức: Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn

Địa chỉ: 476 Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3301567253

Cấp lần đầu ngày: 29/06/2015, Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Đã có các hành vi vi phạm hành chính: do vi phạm Khoản 5, Điều 17, Luật doanh nghiệp năm 2014.

Cụ thể:

Căn cứ theo hồ sơ được ghi nhận tại Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ là 1.890.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm chín mươi tỷ đồng chẵn). Theo báo cáo tài chính năm 2018 được Doanh nghiệp nộp tại cơ quan thuế, vốn góp chủ sở hữu là 225.385.549.615 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn, sáu trăm mười lăm đồng).

Hành vi này thuộc Khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Xử phạt tiền.

Cụ thể: Xử phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư.

Mức phạt: 20.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn).

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ đúng với số vốn thực góp của doanh nghiệp; đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi thông tin loại tài sản góp vốn (từ tiền mặt sang tài sản khác). Thời gian: trong vòng 30 ngày kể từ ngày 09 tháng 09 năm 2019 (để Doanh nghiệp có thời gian thực hiện định giá tài sản góp vốn của các cổ đông công ty).

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: Thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quyết định được ban hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 09 năm 2019.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn để chấp hành Quyết định xử phạt.

Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt phải nộp vào tài khoản tạm giữ số 3949.0.103.9679 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế để thu tiền phạt.

3. Thanh tra Sở, Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.090.369
Truy cập hiện tại 457 khách