Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 13/05/2019
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 1714/QĐ-UBND  ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định vận hành, khai thác, sử dụng thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; để kịp xây dựng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 gửi UBND tỉnh trước 10/6/2019 theo quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, xây dựng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

2. Đối với các sở, ngành, địa phương được phân công chủ trì tổ chức thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, Chương trình công tác năm 2019 (UBND tỉnh giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019), đề nghị có báo cáo riêng về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Cụ thể chủ trì báo cáo như sau:

2.1. Các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật.

- Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

- UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Trung tâm BTDT Cố đô Huế, các sở, ban ngành, đoàn thể  liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.

2.2. Các sở ban ngành báo cáo tiến độ các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2019 (theo biểu đính kèm).

Các báo cáo phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những mặt được, chưa được trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đánh giá cụ thể các kết quả đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH của năm 2019 và chương trình công tác năm 2019.

3. Cục Thống kê tỉnh báo cáo chung tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; dự ước các chỉ tiêu về phát triển kinh tế năm 2019.

4. Cục Thuế Thừa Thiên Huế, Chi nhánh NHNN VN – TT.Huế, Cục Hải quan tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm, dự ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 (riêng Cục Thuế đề nghị cung cấp cơ cấu nguồn thu phân theo ngành, lĩnh vực; danh sách 50 doanh nghiệp nộp thuế đứng đầu trên địa bàn tỉnh).

5. Đại học Huế, Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan 6 tháng đầu năm, dự ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó có tình hình đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; các giải pháp và đề xuất đối với UBND tỉnh và đối với cơ quan chủ quản Bộ/ngành.

6. Các doanh nghiệp lớn có tác động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 và các khó khăn vướng, kiến nghị (nếu có) (theo biểu đính kèm);

Văn bản báo cáo đề nghị các địa phương, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/5/2019 để kịp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ chung, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Ghi chú: Nội dung các văn bản liên quan được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn (tại chuyên mục Thông tin Điều hành/Kế hoạch).

 Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Quý cơ quan./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.555
Truy cập hiện tại 113 khách