Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Góp ý dự thảo quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước....
Ngày cập nhật 19/02/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, trong đó UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện các quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật đối với quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng không áp dụng đối với các dự án đầu tư vào địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, khu kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉnh sửa các nội dung theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan tham gia góp ý dự thảo Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày ngày 01/03/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.244.909
Truy cập hiện tại 22 khách