Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến hoàn thiện Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2025
Ngày cập nhật 01/10/2021
Hình ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Phát triển doanh nghiệp đến năm 2025”;

Nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức xây dựng hoàn thiện Đề án nói trên. Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh phê duyệt Đề án, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia góp ý, đặc biệt là các giải pháp và kế hoạch hành động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự phối hợp và phản hồi của Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trước ngày 12/10/2021 (gửi kèm Đề án, file mềm được đăng tại Trang Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/).

Trân trọng!

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 257 khách