Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tham gia góp ý dự thảo bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm ngành kế hoạch và đầu tư
Ngày cập nhật 03/11/2021
Hình ảnh minh họa

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7495/BKHĐT-TCCB ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm ngành kế hoạch và đầu tư. Để có cơ sở tham mưu, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý dự thảo bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm cụ thể như sau:

  • 26 vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (dùng cho các đơn vị hành chính thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phòng nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh và Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện).
  • 06 vị trí việc làm chuyên môn dùng chung lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (dùng cho các cơ quan/đơn vị hành chính thực hiện công tác kế hoạch đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương).
  • 04 vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong các đơn vị sự nghiệp công lập (dùng cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác kế hoạch đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương).

 

Các dự thảo khung năng lực từng vị trí việc làm kèm theo nội dung Công văn số 7495/BKHĐT-TCCB ngày 29/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (http://skhdt.thuathienhue.gov.vn) tại chuyên mục Trao đổi thông tin và trên phần mềm hệ thống Quản lý văn bản điều hành.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/11/2021 để Sở tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.

Rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan./.   

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 261 khách