Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/02/2023

Triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và xin gửi dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật xin ý kiến kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ.

Mọi góp ý xin vào đường link trang sau: https://luatdatdai.monre.gov.vn/

(Có 2 file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 267 khách