Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự án đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thường xuyên cập nhật khi có dự án đầu tư). (Có file kèm theo)  
Ngày 8/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Chỉnh trang Quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm thị xã Hương Trà. Nội dung Quyết định (có file kèm theo)
Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu Khu trung tâm đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Nội dung Quyết định có file kèm theo)
Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, 2020 huyện Phong Điền.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.090.369
Truy cập hiện tại 439 khách