Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, 2020 huyện Phong Điền.
Ngày cập nhật 20/08/2018
Hình ảnh minh họa

Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, 2020 huyện Phong Điền.

Nội dung có file kèm theo

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 267 khách