Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ngày cập nhật 24/04/2017

I. LÃNH ĐẠO

 

Ông  Nguyễn Đại Vui
Giám đốc

 

 

 

Ông Trần Công Thích Vương
Phó Giám đốc

Ông Phan Quốc Sơn
Phó Giám đốc

Bà Võ Thị Quế Hương
Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   

VĂN PHÒNG SỞ

THANH TRA SỞ

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

PHÒNG QUY HOẠCH, TỔNG HỢP

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH
VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ 

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

PHÒNG DOANH NGHIỆP,
KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN

III. TRUNG TÂM XÚC TIÊN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 61 khách