Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin hoạt động cơ quan
Ngày 17/7/2021, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát động, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động ý nghĩa với quê hương, động viên các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch và ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, cụ thể: 1. Hỗ trợ, động viên tinh thần và sự...
Ngày 28/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Doanh nghiệp 2020. Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, bao gồm 10 chương, 218 điều với nhiều thay đổi quan trọng, nhiều điểm đột phá, tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập...
Trong tháng 10/2020, tình hình đăng ký doanh nghiệp như sau: - Đã cấp mới 72 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (48 doanh nghiệp và 24 đơn vị trực thuộc), giảm 36,28% so với cùng kỳ; Lũy kế cấp mới từ đầu năm là 875 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (605 doanh nghiệp, 270 đơn vị trực thuộc), lũy kế giảm 7,60% so với cùng...
Thực hiện Kế hoạch số 1472/KH-SKHĐT ngày 21/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư,...
Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1274/TB-SKHĐT về Kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 02/3/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 30/QĐ-SKHĐT về việc phân công công tác của Lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư. (Nội dung có file kèm theo)
Ngày 20/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 772/TB-SKHĐT về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh...
Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 08A/QĐ-SKHĐT về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 8/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 268/QĐ-SKHĐT về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ năm 2019.
Ngày 8/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 266/QĐ-SKHĐT về việc bổ nhiệm Đại diện Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9001:2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.090.369
Truy cập hiện tại 539 khách