Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 05/05/2020
Hình ảnh minh họa

Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1274/TB-SKHĐT về Kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SNV ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phân bổ số lượng người làm việc năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số   56  /QĐ-SKHĐT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020;

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh sách các ứng viên trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, như sau:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Ngành đào tạo

Vị trí trúng tuyển

01

Nguyễn Xuân Bách

1992

Xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Phòng Truyền thông, Marketing - Khởi nghiệp

02

Trần Tuấn Anh

1994

Thôn Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Phòng Truyền thông, Marketing - Khởi nghiệp

03

Phạm Thị Lệ Xuân

1997

Thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Cử nhân Luật Kinh tế

Phòng Truyền thông, Marketing - Khởi nghiệp

 

Kết quả trúng tuyển được thông báo đến từng cá nhân và đăng tải trên Trang Thông tin Điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các ứng viên trúng tuyển được biết. Đề nghị các ứng cử viên trung tuyển có tên trên đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp để đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký kết hợp đồng làm việc. Khi đi nhớ mang theo giấy tờ sau để đối chiếu và kiểm tra theo đúng quy định cụ thể:

- Bản gốc các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

- Hợp đồng lao động, bản sao quyết định nâng lương gần nhất, bản sao sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có).

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các ứng cử viên được biết./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 231 khách