Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 Khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Trung bộ.
Ngày cập nhật 27/06/2019

Sáng ngày 22/6/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế là Trưởng khối của các tỉnh Trung bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 Khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Trung bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Tham dự cuộc họp gồm có: ông Vũ Mạnh Hùng - Vụ phó, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Đại Vui - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế và các đại biểu là Giám đốc, Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, các Trưởng, Phó phòng và các công chức theo dõi công tác thi đua khen thưởng của các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Sau khi nghe đồng chí Lê Đình Khánh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị Trưởng khối báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 Khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Trung bộ và ý kiến một số các thành viên dự họp; đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Vụ phó, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao những thành tựu, kết quả đạt được của Khối trong 6 tháng đầu năm 2019 và đề nghị Khối cần tăng cường các cuộc họp để trao đổi, học tập thêm theo từng chuyên đề cụ thể; Nội dung báo cáo cần đưa ra những cái mới của từng Tỉnh, bám sát các nội dung Nghị quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 của Khối, Khối cần thảo luận, trao đổi về chuyên đề công tác cải cách hành chính, những vấn đề về định hướng, chính sách thu hút kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách.

Đại diện Trưởng khối, đồng chí Nguyễn Đại Vui - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế thay mặt Khối thi đua tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Vụ, của UBND tỉnh và sẽ bổ sung vào kế hoạch nhiệm vụ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2019.

Công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, cùng với sự nỗ lực, cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân các tỉnh Trung Bộ, nên Ngành Kế hoạch và Đầu tư 6 tỉnh Trung Bộ đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào kết quả chung trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Trung bộ trong 6 tháng đầu năm 2019.

Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao từ khâu phát động các phong trào thi đua yêu nước, ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, tổ chức thực hiện đến công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; Từ đó đã tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy ý thức tự giác, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành đã đề ra.

Khối đã bám sát các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đã phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Các phong trào thi đua đã được phát động và được đông đảo cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng, như:

Ngành Kế hoạch và Đầu tư phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”;

“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019”;

“Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”;

“Ngành Kế hoạch và Đầu tư đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển giai đoạn 2017-2020”;

“Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Phong trào “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính”...

 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Trung Bộ cần triển khai thực hiện có đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, xác định các chỉ tiêu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, khó có khả năng hoàn thành kế hoạch đề ra để có các biện pháp, giải pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Qua Hội nghị lần này, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Trung Bộ đã cùng nhau bàn bạc thống nhất, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn và đưa ra một số giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành đã đề ra./.

Một số hình ảnh:

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 579 khách