Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin điều hành
Ngày 02/01/2023, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 01/QĐ-SKHĐT về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư.    
Ngày 31/12/2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 244/QĐ-SKHĐT ngày 31/12/2021 về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư.
I. Nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả các cá nhân, tổ chức qua các kênh thông tin: 1. Mạng internet: Tại mục Tiếp nhận ý kiến phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức (Trang Thông...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10839/UBND-XDCB ngày 12/10/2022 về việc hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý...
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7379/UBND-QHXT, ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc góp ý Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh góp ý đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6664/UBND-XDCB, ngày 28/7/2021 về việc đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá tình hình...
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND  ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh; để chuẩn bị nội dung báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát...
Ngày 31/12/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 176/QĐ-SKHĐT ngày 31/12/2020 về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày 9/9/2019, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 19 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư.  
Ngày 9/9/2019, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư đối với:  Tổ chức: Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn Địa chỉ: 476 Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giấy chứng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.244.909
Truy cập hiện tại 25 khách