Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin điều hành
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7379/UBND-QHXT, ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc góp ý Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh góp ý đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6664/UBND-XDCB, ngày 28/7/2021 về việc đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá tình hình...
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND  ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh; để chuẩn bị nội dung báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát...
Ngày 31/12/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 176/QĐ-SKHĐT ngày 31/12/2020 về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày 9/9/2019, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 19 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư.  
Ngày 9/9/2019, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư đối với:  Tổ chức: Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn Địa chỉ: 476 Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giấy chứng...
Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm 2019 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh  
Góp ý quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế
(MPI) – Ngày 11/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 5610/BKHĐT-TH gửi các Bộ ngành Trung ương và địa phương khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.090.369
Truy cập hiện tại 451 khách