Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
Ngày cập nhật 14/10/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10839/UBND-XDCB ngày 12/10/2022 về việc hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên (có dự thảo báo cáo lần 1 gửi kèm); đồng thời, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/10/2022 để tổng hợp.

2. Báo cáo lồng ghép đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị[1]; trong đó:

* Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Thừa Thiên  Huế, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về Chương trình phục hồi kinh tế (riêng Cục Thuế đề nghị cung cấp cơ cấu nguồn thu phân theo ngành, lĩnh vực; danh sách 50 doanh nghiệp nộp thuế đứng đầu trên địa bàn tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện giãn, hoãn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí,...).

* Đại học Huế, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Trong đó có tình hình đầu tư các dự án trung ương trên địa bàn tỉnh; các giải pháp và đề xuất đối với UBND tỉnh và đối với cơ quan chủ quản Bộ/ngành.

* Các doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 theo biểu mẫu đường link sau đây https://bit.ly/3oDdO6n và nêu các khó khăn vướng mắc, kiến nghị nếu có.

3. Kính đề nghị Cục Thống kê tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội ước thực hiện năm 2022; phối hợp với các Sở, ban, ngành thu thập số liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời có sự thống nhất về số liệu giữa Trung ương và địa phương.

4. Bên cạnh báo cáo chính thức bằng văn bản, kính đề nghị các cơ quan trung ương trên địa bàn và doanh nghiệp gửi qua hộp thư điện tử tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn; đồng thời gửi kèm cập nhập số liệu trực tiếp thuộc ngành lĩnh vực phụ trách theo đường link sau: https://bit.ly/3BWoCSm.

Nội dung các văn bản liên quan (dự thảo báo cáo  lần 1) được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn (tại chuyên mục Thông tin Điều hành).

Kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 


[1] Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành tại Công văn số 3666/SKHĐT-THQH ngày 13/9/2022 về việc báo cáo hàng tháng tình hình kinh tế - xã hội và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.274.648
Truy cập hiện tại 366 khách