Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017.
Ngày cập nhật 16/05/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao

Thực hiện Công văn số 2876/UBND-KH ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo, Đề án của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; xây dựng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

2. Đối với các sở, ngành có Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, đề nghị có báo cáo riêng về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Cụ thể chủ trì báo cáo như sau:

- Chương trình phát triển du lịch và dịch vụ: Sở Du lịch

- Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính: Sở Nội vụ

Các báo cáo phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những mặt được, chưa được trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đánh giá cụ thể các kết quả đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH của năm 2017. Ngoài việc đánh giá các chỉ tiêu, đề nghị xây dựng Khung theo dõi các hoạt động (có mẫu tham khảo) để đánh giá nhanh, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động chủ yếu của đơn vị mình.

3. Cục Thống kê tỉnh báo cáo chung tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; tập trung dự ước các chỉ tiêu về phát triển kinh tế.

Văn bản báo cáo đề nghị các địa phương, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/6/2017 để kịp tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh vào ngày 10/6/2017.

Để đảm bảo tiến độ chung, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ. Ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi báo cáo bằng file điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư xin cảm ơn sự phối hợp của các Quý cơ quan./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.274.648
Truy cập hiện tại 372 khách