Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Rà soát các nhiệm vụ liên quan chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chuẩn hóa dịch vụ công trực tuyến trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày cập nhật 08/03/2023

Thực hiện Công văn số 1768/UBND-KN2 ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác triển khai Đề án 06.

Ngày 07/3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp về đẩy mạnh công tác triển khai Đề án 06. Tham dự cuộc họp có:

- Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ông Phan Quốc Sơn – Phó Giám đốc Sở và đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Sở.

- Về phía Sở Thông tin và Truyền thông: Ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Sở

Nội dung cuộc họp nhằm rà soát việc chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành và các hệ thống thông tin quản lý ngành kế hoạch và đầu tư được vận hành ổn định thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hình thành các phần mềm quản lý theo hướng tích hợp, số hóa thông tin từ các ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp và có sự chia sẻ, phân công quản lý phù hợp, thống nhất. Ứng dụng một cách đồng bộ linh hoạt hoàn toàn bằng công nghệ thông tin khi giao tiếp người dân doanh nghiệp và toàn xã hội.

Một số hình ảnh tại cuộc họp.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 244 khách