Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phân công cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng, dịch vụ đô thị thông minh
Ngày cập nhật 05/01/2024
Hình ảnh minh họa

Ngày 05/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT về Phân công cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng, dịch vụ đô thị thông minh

Có file kèm theo

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 261 khách