Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuyển đổi số
(CTTĐT) - Sáng ngày 03/5, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì phiên họp thứ tư của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ về giải pháp chuyển đổi sang sử dụng một loại tài...
Ngày 05/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT về Phân công cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng, dịch vụ đô thị thông minh
Thực hiện Công văn số 1768/UBND-KN2 ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác triển khai Đề án 06. Ngày 07/3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp về đẩy mạnh công tác triển khai Đề án 06. Tham dự cuộc họp có: - Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ông Phan Quốc Sơn – Phó...
Ngày 02/6/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 101/QĐ-SKHĐT về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, đô thị thông minh và an toàn thông tin mạng Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sáng ngày 23/4/2022, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê năm 2022 tại Hà Nội. Trải qua các vòng sơ loại, thuyết trình, bình chọn, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế với...
Ngày 15/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT về việc ban hành quy định về đảm bảo an toàn thông tin tại Sở KHĐT Nội dung Quyết định (có file kèm theo)
Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2878/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung Quyết định sau:   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...
Ngày 30/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 185/QĐ-SKHĐT về việc phân công cán bộ chuyên trách CNTT và bộ phận phụ trách CNTT chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông minh.
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Căn cứ Nghị quyết...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 256 khách