Quay lại12345Xem tiếp

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin tức - Sự kiện
Ngày 18 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung Quyết định: (Có file kèm...
Điều 1. Quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: - Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 - Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 30
Ngày 8/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa...

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3[1], nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện một số nội dung sau đây:

 


[1] Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ  3 đã thông qua 05 luật bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

 

Ngày 19/7/2022, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có Chỉ thị số 24-CT/TU  về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.  
Ngày 14/7/2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(MPI) – Ngày 27/6/2022, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 1214/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025....
(MPI) – Ngày 28/6/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022 và Tọa đàm nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tham...
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Có file kèm theo)
Sáng ngày 23/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kỹ năng mềm về hỗ trợ dự án đầu tư. Tham dự khai mạc Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin hoạt động cơ quan
Ngày 17/7/2021, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát động, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động ý nghĩa với quê hương, động viên các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch và ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, cụ thể: 1. Hỗ trợ, động viên tinh thần và sự...
Ngày 28/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Doanh nghiệp 2020. Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, bao gồm 10 chương, 218 điều với nhiều thay đổi quan trọng, nhiều điểm đột phá, tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập...
Trong tháng 10/2020, tình hình đăng ký doanh nghiệp như sau: - Đã cấp mới 72 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (48 doanh nghiệp và 24 đơn vị trực thuộc), giảm 36,28% so với cùng kỳ; Lũy kế cấp mới từ đầu năm là 875 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (605 doanh nghiệp, 270 đơn vị trực thuộc), lũy kế giảm 7,60% so với cùng...
Thực hiện Kế hoạch số 1472/KH-SKHĐT ngày 21/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư,...
Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1274/TB-SKHĐT về Kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 02/3/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 30/QĐ-SKHĐT về việc phân công công tác của Lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư. (Nội dung có file kèm theo)
Ngày 20/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 772/TB-SKHĐT về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh...
Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 08A/QĐ-SKHĐT về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 8/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 268/QĐ-SKHĐT về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ năm 2019.
Ngày 8/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 266/QĐ-SKHĐT về việc bổ nhiệm Đại diện Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9001:2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin điều hành
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7379/UBND-QHXT, ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc góp ý Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh góp ý đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6664/UBND-XDCB, ngày 28/7/2021 về việc đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá tình hình...
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND  ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh; để chuẩn bị nội dung báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát...
Ngày 31/12/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 176/QĐ-SKHĐT ngày 31/12/2020 về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày 9/9/2019, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 19 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư.  
Ngày 9/9/2019, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư đối với:  Tổ chức: Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn Địa chỉ: 476 Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giấy chứng...
Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm 2019 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh  
Góp ý quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế
(MPI) – Ngày 11/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 5610/BKHĐT-TH gửi các Bộ ngành Trung ương và địa phương khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên tuyền
Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình cải cách hành chính Quý III năm 2022, cụ thể như sau:
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Hội thi CCHC năm 2022); Ngày 21/7/2022, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát...
Ngày 03/6/2022, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 209/KH-UBND về việc Duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2022. Nội dung Kế hoạch (có file kèm theo)
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Có file kèm theo)
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng...

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do  Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 19 tháng 01 năm 2022.

 

Các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/10/2021 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp còn hiệu lực (có danh mục kèm theo)
Kính gửi: Quý Cơ quan và Doanh nghiệp. Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/11/2021 (thứ 4), Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo “Phổ biến Luật Doanh nghiệp 2020” nhằm phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp cách áp dụng luật mới sao cho hiệu quả, đúng hướng; giảm thiểu rủi ro, tạo sự...
Ngày 27/9, UBND tỉnh cho biết đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.
Ngày 02/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chuyển đổi số
Sáng ngày 23/4/2022, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê năm 2022 tại Hà Nội. Trải qua các vòng sơ loại, thuyết trình, bình chọn, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế với...
Ngày 15/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT về việc ban hành quy định về đảm bảo an toàn thông tin tại Sở KHĐT Nội dung Quyết định (có file kèm theo)
Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2878/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung Quyết định sau:   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...
Ngày 30/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 185/QĐ-SKHĐT về việc phân công cán bộ chuyên trách CNTT và bộ phận phụ trách CNTT chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông minh.
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Căn cứ Nghị quyết...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của...
Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 153/QĐ-SKHĐT về việc Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh Sở Kế hoạch và Đầu tư  Nội dung (có quyết định kèm theo)
Chương trình chuyển đổi số đã hướng dẫn các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận từ 7 yếu tố trụ cột, bao gồm: định hướng chiến lược của doanh nghiệp; chuyển đổi số mô hình kinh doanh; chuyển đổi số năng lực quản trị…
Ngày 7 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 228/KH-UBND về Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Nội dung Kế hoạch sau:
Xem tin theo ngày  
Dự án đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thường xuyên cập nhật khi có dự án đầu tư). (Có file kèm theo)  
Ngày 8/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Chỉnh trang Quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm thị xã Hương Trà. Nội dung Quyết định (có file kèm theo)
Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu Khu trung tâm đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Nội dung Quyết định có file kèm theo)
Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, 2020 huyện Phong Điền.
Xem tin theo ngày  
Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
Danh mục 201 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Có file kèm theo
Nhằm mục đích cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 13/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1058/TB-SKHĐT về việc chính thức đưa vào hoạt động Văn phòng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở Kế hoạch và Đầu...
Xem tin theo ngày  
Xây dựng kế hoạch
Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 20/8/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 7683/UBND-TC ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát...
Thực hiện Công văn số 5035/BKHĐT-HTX ngày 02/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng...

Nhằm đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của tỉnh sát thực, khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo ước thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo biểu mẫu đính kèm – mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (Mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

Văn bản Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/11/2020 để kịp tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch báo cáo UBND Tỉnh. 

Nhằm hoàn thiện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn và địa phương rà soát và xây dựng các báo cáo...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 211/LĐCP ngày 17/7/2020 và công văn số 6547/UBND-TH ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển KTXH năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị Trung ương trên địa bàn, các sở, ban, ngành, đơn...
 Thực hiện Công văn số 6376/UBND-TH ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:  
Thực hiện Công văn số 5513/UBND-TH, ngày 29/6/2020 và Công văn số 5220/UBND-TH, ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Công văn số 3889/BKHĐT-TH ngày 16/6/2020 của Bộ Kế hoạch...
Thực hiện Công văn số 2179/UBND-KH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành...
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 và thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Sở Kế...
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 và thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020,  Sở...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trao đổi thông tin
Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TT.HĐND ngày 13/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 (đợt 4); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ xây dựng hoàn thiện dự thảo...
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7495/BKHĐT-TCCB ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm ngành kế hoạch và đầu tư. Để có cơ sở tham mưu, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư...
Ngày 29/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3904/SKHĐT-THQH gửi các ngành về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 8434/UBND-TH ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Công văn của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, địa phương, đơn vị tham gia góp ý dự thảo.

Dự thảo Công văn triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP được đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Trao đổi thông tin).   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Phát triển doanh nghiệp đến...
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cú Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-TT.HĐND ngày 28/12/2020 của Hội đồng Nhân dân...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Hệ thống giải...
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 3351/UBND-TH ngày 23 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh góp ý...
Thực hiện công tác của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở...
Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025 và Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021, trong đó UBND tỉnh giao...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.090.369
Truy cập hiện tại 453 khách