Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 23/08/2022
Hình ảnh minh họa

Điều 1. Quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 30

Điều 2. Quy định này áp dụng cho các đối tượng bao gồm: các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã; các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động có tính chất hành chính; tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động mang tính chất hành chính.

Đối với các trường học, các cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp xã làm việc buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Đối với các cơ quan công an, quân đội, biên phòng, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, căn cứ vào thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thời gian làm việc phù hợp theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 566 khách