Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế...
Ngày cập nhật 26/05/2020
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 1472/KH-SKHĐT ngày 21/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp;

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, như sau:

(Có file kèm theo)

I. Vị trí, số lượng, mô tả công việc cần tuyển: 03 vị trí cho Phòng Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và 01 vị trí cho Phòng Truyền thông – Hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1.1. Vị trí 1: chuyên viên hỗ trợ pháp lý, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Nắm vững các vấn đề pháp lý liên quan công tác đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng trên địa bàn liên quan các dự án đầu tư ngoài ngân sách; hỗ trợ, tư vấn cho nhà đầu tư để giải quyết các vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ pháp lý chung cho các phòng chuyên môn của Trung tâm.

- Yêu cầu: ứng viên có bằng Đại học luật chính quy loại khá trở lên, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xúc tiến, hỗ trợ đầu tư.

1.2. Vị trí 2: chuyên viên phụ trách vấn đề đất đai, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Nắm rõ các phương pháp về đo đạc, trắc địa, tổng hợp dữ liệu, hình ảnh liên quan đến địa bàn đầu tư; xác định cơ cấu hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án; nắm rõ thủ tục về lĩnh vực đất đai liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư có liên quan.

- Yêu cầu: ứng viên có bằng chính quy kỹ sư chuyên ngành quản lý đất đai, kỹ sư chuyên ngành xây dựng chính quy hoặc đại học kinh tế chính quy, chuyên ngành kế hoạch đầu tư, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đầu tư hoặc đất đai, đo đạc.

1.3. Vị trí 3: chuyên viên xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Nắm vững cách tính toán các chỉ số kinh tế, phương pháp đánh giá, phân tích và xây dựng dữ liệu về nhà đầu tư, thị trường đầu tư nhằm phục vụ công tác tổng hợp và xây dựng các thông tin dự án kêu gọi đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ đăng ký dự án đầu tư.

Yêu cầu: ứng viên có bằng Đại học Kinh tế chính quy, xếp loại tốt nghiệp giỏi trở lên; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xúc tiến, hỗ trợ đầu tư.

1.4. Vị trí 4: chuyên viên hỗ trợ doanh nghiệp, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Tổ chức các hoạt động kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong tỉnh, giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; giữa doanh nghiệp có đầu tư trực tiếp nước ngoài với các doanh nghiệp hỗ trợ tại địa phương; nghiên cứu, tham mưu tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo nhu cầu; thực hiện việc tiếp nhận ý kiến phản ánh của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ Trung tâm.

Yêu cầu: ứng viên có bằng Thạc sĩ Kinh tế (chuyên ngành tài chính ngân hàng hoặc kinh doanh quốc tế), có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đầu tư, doanh nghiệp.

(Chi tiết cụ thể đính kèm phụ lục)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng:

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và các điều kiện bổ sung nhằm phù hợp với tính chất, đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ của vị trí cần tuyển dụng. Cụ thể:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;  Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Nếu đã được tuyển dụng nhưng chưa phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ thông báo trúng tuyển.

b) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

 3. Hồ sơ dự tuyển viên chức: Hồ sơ dự tuyển của ứng viên bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản photo hộ khẩu thường trú;

e) Hai (02) ảnh 4×6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển để liên hệ.

*Đối với thí sinh dự tuyển từng là cán bộ, viên chức thì bổ sung thêm các văn bản sau:

a) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

b) Quyết định tuyển dụng hoặc bản Hợp đồng lao động giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

c) Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội;

d) Bản tự nhận xét, đánh giá của người dự tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác; bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi người đó công tác.

đ) Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện đang công tác về việc đồng ý cho chuyển công tác nếu trúng tuyển (trường hợp người dự tuyển đang là cán bộ trong biên chế nhà nước hoặc đang hợp đồng lao động với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác);

* Ghi chú:

- Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì lớn, ngoài bì ghi đầy đủ các loại hồ sơ nộp.

- Hồ sơ nộp dự tuyển nếu không trúng tuyển sẽ không trả lại.

4. Thông báo tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thông báo tuyển dụng: Thông báo công khai trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (Đài TRT), đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉnh http://skhdt.thuathienhue.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày thông báo đến 17h ngày 20/6/2020 (Hồ sơ do thí sinh nộp trực tiếp, không nhận qua bưu điện).

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, ĐT: 0234-3822538) trong giờ hành chính vào các ngày làm việc.

- Thông báo đủ điều kiện dự tuyển, xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển, phúc khảo, thông báo trúng tuyển tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và gửi đến người đăng ký dự tuyển theo địa chỉ như đã ghi trên phong bì của thí sinh.   

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết, đăng ký./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 247 khách